Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Chcesz biuletyny KaISO?

Auditor Wewnętrzny ISO 9001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-9001

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny ISO 9001

 

Najlepszym narzędziem dla rozwoju organizacji jest skutecznie monitorowany system za pomocą wewnętrznych auditów jakości. Tylko obiektywne i cykliczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych daje potencjały do doskonalenia. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem PN-EN ISO 19011:2012. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania systemu jakości w/g normy EN ISO 9001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


 

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych ISO 9001
 • personel odpowiedzialny za system auditowania
 • osoby biorące udział w doskonaleniu systemów zarządzania ISO za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA:  

 

1-szy dzień: 

 Godzina 

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷08:45

Wprowadzenie do systemów ISO

08:45÷09:00

Wprowadzenie do jakości

09:00÷09:30

Warsztat 1:

Różnice pomiędzy opinią a faktem

09:30÷10:00

Podstawowe definicje

10:00÷10:15

Rola Pełnomocnika w systemie jakości

10:15÷10:30

Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Wymagania normy EN ISO 9001:2015

12:00÷13:00

Warsztat 2:

Wymagania poszczególnych punktów normy. Przykłady dowodów na spełnienie poszczególnych punktów normy

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 3:

Interpretacja wymagań normy na przykładzie wybranej firmy. Identyfikacja niezgodności i przypisanie do poszczególnych punktów normy

14:30÷15:00

Zasady wdrażania SZJ w/g normy EN ISO 9001:2015

15:00÷15:15

PDCA - model systemu jakości

15:15÷15:30

Zasady TQM (Total Quality Management)

15:30÷15:50

Przebieg auditów certyfikujących

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 4:

Przygotowanie szczegółowego planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 5:

Przygotowanie listy kontrolnej

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 6:

Definiowanie niezgodności

14:00÷14:30

Działania poauditowe

14:30÷15:00

Kompetencje i ocena auditorów

15:00÷15:50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością w/g normy ISO 9001
 • badanie skuteczności systemów zarządzania
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych systemów zarządzania
 • weryfikacja mierników procesów dla realizacji celów biznesowych
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji systemów ISO w układzie ciągłego ich doskonalenia

  

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Cena netto

Cena netto
bez noclegów z noclegiem
06÷07.02.2017 Kraków

950 

1 250
19÷20.04.2017 Kraków
12÷13.06.2017 Kraków
28÷29.08.2017 Zakopane
16÷17.10.2017 Kraków
04÷05.12.2017 Zakopane

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 9001
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia