Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Badanie satysfakcji klientów

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

SK

1

(8 h)

Badanie satysfakcji klientów / pacjentów

 

Dzisiaj w dobie tzw. "globalizacji" i mocnej konkurencji wiemy jak ważne jest dostarczenie produktów i/lub usługi spełniających oczekiwania klientów. A jak mamy to uczynić nie mając informacji o poziomie zadowolenia klientów z dostaw wcześniejszych?

 

Branżowe źródła podają:

 • 63% klientów niezadowolonych z produktów i/lub usługi nie powraca
 • 65÷85% klientów nie powracających ponownie jest zadowolonych
 • koszt pozyskania nowego klienta jest 5÷7 razy większy niż koszt utrzymania obecnego

Szkolenie to przybliża uczestnikom informację n/t metod i technik badania satysfkacji klientów. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak w prosty i bardzo obiektywny sposób pozyskiwać informację o poziomie zadowolenia swoich klientów ale również jak wyciągać wnioski i ustalić swoją pozycję w oczach klientów.


 

Dla kogo:

 • Właściciele i zarządzający organizacją
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami w organizacji
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemu jakości
 • pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za kontakt z klientem (marketing i sprzedaż)
 • pracownicy sporządzający analizy

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷08:40

Znaczenie badania satysfakcji klienta w kontekście zarządzania jakością

08:40÷09:00

Wymagania normy ISO 9001 dotyczące badania satysfakcji klientów

09:00÷09:30

Czynniki wymuszające badanie zadowolenia klientów

09:30÷10:30

Budowanie i wykorzystywanie kwestionariuszy

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 1:

Budowa kwestionariusza na przykładzie własnej firmy

11:30÷12:30

Analiza danych ankietowych

12:30÷13:00

Warsztat 2:

Wypełnianie kwestionariuszy współuczestników szkolenia. Analiza danych ankietowych - wnioski

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Metoda CSI (istota, przygotowanie kwestionariuszy do CSI, mapa pozycjonująca)

15:00÷15:50

Warsztat 3:

Obliczanie wskaźnika CSI. Budowa i interpretacja mapy CSI

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie zaświadczeń


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel i świadomy znaczenia posiadania informacji zwrotnej o poziomie satysfakcji klientów 
 • przeszkolony personel posiadający niezbędną wiedzę i metody przeprowadzania badania satysfakcji klientów
 • możliwości wykorzystywania narzędzi statystycznych do badania satysfakcji klientów

 

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegiem
17.01.2018

700

900


Kraków
06.04.2018
06.07.2018
05.10.2018
07.12.2018

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia.