Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

doradztwo - konsultacje - wdrażanie ISO

 

Czy są różnice pomiędzy doradztwem, konsultacją a wdrażaniem ISO?

 

doradzać (zgodnie z Ekcyklopedią PWN):

udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie

P.S.

Udzielnie porady i wskazanie sposobu postępowania nie wystarczy do skutecznego funkcjonowania wybranego systemu zarządzania ISO.

 

konsultować się (zgodnie z Ekcyklopedią PWN):

1. naradzać się z kimś w jakiejś sprawie

2. zasięgać rady w jakiejś sprawie u specjalisty

P.S.

Naradzenie się i/lub zasięgnięcie w tym przypadku wiedzy od konsultanta przez zainteresowanych pracowników firmy pragnącej stosować wymagania systemów zarządzania według norm ISO również nie wystarczy do skutecznego funkcjonowania wybranego systemu zarządzania ISO.

 

wdrażać (zgodnie z Ekcyklopedią PWN):

1. ćwiczeniem wyrobić w kimś jakąś umiejętność lub jakiś nawyk

2. podjąć jakieś działania

3. zacząć stosować coś w praktyce

 

Czym zatem jest wdrażanie systemów ISO?

Niczym innym jak udzielaniem porad, wskazywaniem sposobu postępowania (np. poprzez prowadzenie szkoleń i bezpośrednie konsultowanie przez specjalistę - konsultanta) tak, aby ćwiczeniami, umiejętnościami i nawykami (doświadczeniem konsultanta) podejmować działania i stosować je w praktyce zgodnie z wymaganiami określonych norm ISO.

 

Aby móc spełniać wymagania norm ISO, trzeba wdrożone systemy zarządzania ciągle doskonalić i dlatego naszą misją są:

szkolenia  ------ >  wdrażanie  ------ >   doskonalenie   systemów ISO

 

 

KaISO:

październik 2014

Komentarze