Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO 22000 / HACCP

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 

System HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi, gastronomii a także w zakładach produkujących opakowania dla żywności.


 

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jego głównym założeniem jest określenie metod ograniczania tych zagrożeń. Opracowano go w celu wyeliminowania przypadków zatruć, zachorowań, spożywania niebezpiecznej dla zdrowia żywności lub pojawienia się w niej niepożądanych substancji oraz przedmiotów.

System ten został opracowany w latach 70 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce HACCP został wprowadzony wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004.

 
System HACCP opiera się na 7 zasadach: 
 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli.
 3. Ustalenie wartości krytycznych.
 4. Ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych.
 5. Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli.
 6. Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu.
 7. Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.

  
Dobrowolna certyfikacja standardów bezpieczeństwa żywności jest często wymagana przez odbiorców produktów spożywczych i tu zaczyna się problem, bowiem każda z sieci handlowych uznaje tylko jeden i to często inny niż konkurencja system.
Najbardziej popularne są systemy IFS (International Food Standard) oraz BRC (British Retail Consortium).
 
Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO) opublikował normę dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Jest to jednolity standard zastępujący wiele różnych interpretacji i wytycznych do budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

 
Wdrożenie ISO 22000 / HACCP / BRC / IFS:
 • daje pewność, że wykonaliście Państwo wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta w doniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów
 • zapewnia, że produkcja i dystrybuowanie produktami spożywczymi odbywa się w warunkach kontrolowanych i bezpiecznych dla konsumenta
 • jest wymagane przez wiele instytucji kontrolujących procesy produkcji i dystrybuowania produktów spożywczych i z punktu widzenia formalno-prawnego daje Państwu komfort jego posiadania i stosowania
 • eliminuje straty Państwa firmy w wyniku złego magazynowania surowców i gotowych produktów spożywczych poprzez ciągły monitoring