Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Chcesz biuletyny KaISO?

Pełnomocnik d/s Jakości

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

PJ

3

(24 h)

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

 

Dzisiaj bardzo dużo mówi się o jakości. Niektórzy Klienci wymagają od nas wdrożonych i certyfikowanych Systemów Zarządzania Jakością. Podstawą solidnego wdrożenia, nadzorowania i doskonalenia systemu ISO 9001 oraz czerpania z niego odpowiednich korzyści są gruntowne szkolenia. Szkolenie to przedstawia zasady identyfikowania procesów i ich powiązań, skupia się na dostarczeniu wiedzy, jak w prosty i nie biurokratyczny sposób udokumentować, wdrożyć, nadzorować i doskonalić System Zarządzania Jakością wg ISO 9001.


 

Dla kogo:

 • Najwyższe Kierownictwo organizacji 
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami w organizacji
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

 

PLAN SZKOLENIA:  

 

1-szy dzień: 

 Godzina 

Temat

08:00÷08:30

Powitanie - wprowadzenie

08:30÷08:45

Wprowadzenie do systemów ISO

08:45÷09:00

Wprowadzenie do jakości

09:00÷09:30

Warsztat 1:

Różnice pomiędzy opinią a faktem

09:30÷10:00

Podstawowe definicje

10:00÷10:15

Rola Pełnomocnika w systemie jakości

10:15÷10:30

Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Wymagania normy EN ISO 9001:2015

12:00÷13:00

Warsztat 2:

Wymagania poszczególnych punktów normy. Przykłady dowodów na spełnienie poszczególnych punktów normy

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 3:

Interpretacja wymagań normy na przykładzie wybranej firmy. Identyfikacja niezgodności i przypisanie do poszczególnych punktów normy

14:30÷15:00

Zasady wdrażania SZJ w/g normy EN ISO 9001:2015

15:00÷15:15

PDCA - model systemu jakości

15:15÷15:30

Zasady TQM (Total Quality Management)

15:30÷15:50

Przebieg auditów certyfikujących

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 1-dnia

08:30÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:00

Definicje dotyczące auditowania

09:00÷09:30

Zarządzanie programem auditów

09:30÷10:30

Warsztat 4:

Przygotowanie szczegółowego planu auditu

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

11:30÷12:30

Warsztat 5:

Przygotowanie listy kontrolnej

12:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:00

Warsztat 6:

Definiowanie niezgodności

14:00÷15:00

Działania poauditowe

15:00÷15:50

Kompetencje i ocena auditorów

15:50÷16:00

Zakończenie - 2 dzień

 

3-ci dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:30

Powitanie i podsumowanie 2-dnia

08:30÷09:30

Podejście procesowe

09:30÷10:30

Warsztat 7:

Budowa mapy procesów

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Dokumentowanie systemu jakości

12:00÷13:00

Warsztat 8:

Budowa wzorcowej dokumentacji (Księga Jakości, procedury i formularze)

13:00÷13:30
Obiad

13:30÷14:00

Nadzorowanie systemu jakości

14:00÷14:30

Badanie satysfakcji klienta

14:30÷15:00

Deklaracja i realizacja jakości

15:00÷15:45

Test

15:45÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów

 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolone Kierownictwo wykorzystujące międzynarodowe techniki zarządzania jakością z nastawieniem na korzyści ekonomiczne
 • przeszkolony personel zdolny do opracowania, wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
 • wyższa świadomość w zakresie jakości i zarządzania procesowego
 • możliwości opracowania własnej dokumentacji systemu jakości
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009
 • możliwości doskonalenia wdrożonych i certyfikowanych systemów jakości

 

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
06÷08.02.2017

1 150

1 600

Kraków

19÷21.04.2017

12÷14.06.2017

28÷30.08.2017
16÷18.10.2017
04÷06.12.2017

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością
 • dla opcji z noclegami (3 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia