Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Chcesz biuletyny KaISO?

Pełnomocnik d/s Środowiska

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

3

(24 h)

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego

 

Rozwijający się przemysł oraz szybkie tempo zaawansowanych technologii są jednym z wielu aspektów środowiskowych powodujących „efekt cieplarniany” na naszej planecie. Dlatego sprawy środowiska w ostatnich latach stały się bardzo ważne dla nas wszystkich. Żadna firma nie może sobie pozwolić na lekceważenie tego faktu a zarządzanie środowiskiem wymaga wiedzy specjalistycznej. Podstawą solidnego wdrożenia systemu ISO 14001 i czerpania z niego odpowiednich korzyści są gruntowne szkolenia. Szkolenie to przedstawia zasady identyfikowania procesów, aspektów i zagrożeń środowiskowych; podpowiada jak opracować cele i zadania środowiskowe; skupia się na dostarczeniu wiedzy, jak w prosty i nie biurokratyczny sposób udokumentować, wdrożyć, nadzorować i doskonalić System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.


 

Dla kogo:

 • kierownictwo organizacji odpowiedzialne za środowisko, jakość, bezpieczeństwo i zdrowie
 • personel odpowiedzialny za technologie i rozwój organizacji
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami i nadzorujący wymagania środowiska
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego

 

PLAN SZKOLENIA:

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Wprowadzenie do środowiska

09:00÷10:00

Podstawowe prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska

10:00÷10:30

Aspekty środowiskowe

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Warsztat 1:

Identyfikacja aspektów środowiskowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa i wybór apsektów znaczących 

11:30÷12:00

Model zarządzania środowiskowego

12:00÷12:30

Środowiskowe zarządzanie przedsiębiorstwem wg normy EN ISO 14001:2015

12:30÷13:00

Rola Najwyższego Kierownictwa w Systemie Zarządzania Środowiskowego

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:20

Przeglądy Systemu Zarządzania Środowiskowego

14:20÷15:00

Skuteczna Polityka Środowiskowa

15:00÷15:20

Realizacja celów i zadań środowiskowych

15:20÷15:50

Ustanowienie sterowania operacyjnego

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:10

Powitanie - 2 dzień

08:10÷09:00

Wytyczne do auditowania elementów środowiska

09:00÷09:45

Definicje dotyczące auditowania

09:45÷10:30

Zasady auditowania

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Zarządzanie programem auditów

11:30÷13:00

Działania auditowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Warsztat 2:

Budowa dokumentów roboczych i definiowanie niezgodności

15:00÷15:50

Kompetencje i ocena auditorów

15:50÷16:00

Zakończenie - 2 dzień

 

3-ci dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:10

Powitanie - 3 dzień

08:10÷09:00

Podejście procesowe w zarządzaniu środowiskiem

09:00÷10:30

Budowa dokumentacji środowiskowej

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:00

Warsztat 3:

Budowa wzorcowej dokumentacji (Księga Zarządzania Środowiskowego, procedury, formularze)

12:00÷13:00

Nadzorowanie systemu środowiskowego

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:15

Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO)

14:15÷15:00

System ekozarządzania i auditowania Unii Europejskiej (EMAS)

15:00÷15:45

Test

15:45÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel zdolny do opracowania, wdrożenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • posiadanie wiedzy n/t zgodności z podstawowymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska
 • możliwości opracowania własnej dokumentacji dotyczącej środowiska
 • możliwości opracowania dokumentów sprawozdawczych ze środowiska w oparciu o wymagania normy EN ISO 14001:2015
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z normą EN ISO 14001:2015
 • możliwości doskonalenia wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego
 • dążenie do minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia strat związanych z awariami oraz ich wpływem na środowisko

  

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
20÷22.02.2017

1 150

1 600

Kraków

24÷26.04.2017
19÷21.06.2017
16÷18.08.2017
09÷11.10.2017
11÷13.12.2017

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • dla opcji z noclegami (3 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia