Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Chcesz biuletyny KaISO?

Auditor Wewnętrzny ISO 14001

Kod szkolenia

Liczba dni

(godzin)

Temat

AW-14001

2

(16 h)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

 

Najlepszym narzędziem dla weryfikacji skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem są audity wewnętrzne. Szkolenie to przybliży Państwu wiedzę o systemie auditów wewnętrznych prowadzonych zgodnie ze standardem ISO 19011. Uczestnicy poznają najlepsze techniki i praktyki auditowania Systemu Zarządzania Środowiskiem w/g normy EN ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania, oceniania i raportowania wyników auditów oraz oceniania skuteczności działań korygujących.


  

Dla kogo:

 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych EN ISO 14001:2015
 • personel odpowiedzialny za audity wewnętrzne Systemu Zarządzania Środowiskiem 
 • osoby biorące udział w doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskiem za pomocą auditów wewnętrznych

 

PLAN SZKOLENIA: 

 

1-szy dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:15

Powitanie - wprowadzenie

08:15÷09:00

Wprowadzenie do systemów ISO

09:00÷09:30

Wprowadzenie do środowiska

09:30÷10:00

Podstawowe prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska

10:00÷10:30

Rola Pełnomocnika dla ochrony środowiska

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷12:30

Wymagania normy EN ISO 14001:2015

12:30÷13:00

Aspekty środowiskowe

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷14:30

Warsztat 1:

Identyfikacja aspektów środowiskowych i wybór aspektów znaczących 

14:30÷15:50

Cele, zadania i programy środowiskowe

15:50÷16:00

Zakończenie - 1 dzień

 

2-gi dzień: 

Godzina

Temat

08:00÷08:10

Powitanie - 2 dzień

08:10÷08:45

Wytyczne do auditowania

08:45÷09:15

Definicje dotyczące auditowania

09:15÷10:00

Zasady auditowania w/g normy PN-EN ISO 19011:2012

10:00÷10:30

Zarządzanie programem auditów

10:30÷10:45

Przerwa kawowa

10:45÷11:30

Działania auditowe

11:30÷12:00

Warsztat 2:

Definiowanie niezgodności środowiskowych

12:00÷13:00

Warsztat 3:

Budowa dokumentów roboczych

13:00÷13:30

Obiad

13:30÷15:00

Kompetencje i ocena auditorów

15.00÷15.50

Test

15:50÷16:00

Zakończenie - wydanie certyfikatów


 

Korzyści dla Państwa:

 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Środowiskiem w/g normy EN ISO 14001:2015 
 • badanie skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • możliwości doskonalenia wdrożonego i certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • wszechstronna wiedza uczestników dotycząca weryfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem w układzie ciągłego doskonalenia

   

Data szkolenia

Cena netto

Cena netto

Miejsce szkolenia

bez noclegów z noclegami
20÷21.02.2017

950

1 250


Kraków
24÷25.04.2017
19÷20.06.2017
16÷17.08.2017
09÷10.10.2017
11÷12.12.2017

 

W cenie szkolenia wliczone są:

 • poczęstunki w przerwach na kawę
 • obiad
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 14001
 • dla opcji z noclegami (2 noclegi oraz pełne wyżywienie)

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Zdecydowanych na szkolenie otwarte prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia