Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

Chcesz biuletyny KaISO?

Informacje dla podmiotów medycznych

 

!!!  UWAGA  !!!

Placówki medyczne mogą uzyskać dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia


 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowa z dnia 23 stycznia 2014 roku oraz z dnia 17.09.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za posiadanie wdrożonego i certyfikowanego systemu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 / PN-N 18001, ISO 22000 lub ISO 27001 można uzyskać dodatkowe punkty przy kontraktowaniu z NFZ.


W zależności od zakresu działalności Państwa placówki można uzyskać dodatkowe punkty za dwa lub więcej certyfikowancyh systemów ISO:

Nr tabeli z załącznika do Zarządzenia Rodzaj świadczeń Ilość punktów za certyfikowany system Ilość punktów za inne certyfikowane systemy ISO Łączna ilość punktów za ISO
Tabela Nr 1 POZ - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA ISO 9001 2 ISO 14001 lub ISO 27001 1 3
Tabela Nr 2 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS) ISO 9001 2 ISO 14001 lub ISO 27001 1 3
Tabela Nr 3 AOS - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK) ISO 9001 2 ISO 14001 lub iso 27001 1 3
Tabela Nr 4 AOS - KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (KAOS) ISO 9001 (dla zakresu 1,2) 2 ISO 14001 lub ISO 27001 (dla zakresu 1,2) 1 3
Tabela Nr 5 LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 2 4
Tabela Nr 6 LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 2 4
Tabela Nr 7 LECZENIE SZPITALNE - LECZENIE JEDNEGO DNIA ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 2 4
Tabela Nr 8 LECZENIE SZPITALNE - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / IZBA PRZYJĘĆ ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 2 4
Tabela Nr 9 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 (dla wybranych zakresów) 2 4
Tabela Nr 10 REHABILITACJA LECZNICZA ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 (dla wybranych zakresów) 2 4
Tabela Nr 11 LECZENIE STOMATOLOGICZNE ISO 9001 2 ISO 14001 lub iso 27001 1 3
Tabela Nr 12 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ISO 9001 2 ISO 14001 lub iso 27001 1 3
Tabela Nr 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ISO 9001 2 ISO 14001 lub ISO 27001 1 3
Tabela Nr 14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYNE I OPIEKUŃCZE ISO 9001 (dla wybranych zakresów) 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 (dla wybranych zakresów) 2 4
Tabela Nr 15 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ISO 9001  2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 (dla zakresu 1) 2 4
Tabela Nr 16 POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY ISO 9001 (dla świadczeń przez zespół sanitarny typu "N" 5 brak 0 5
Tabela Nr 17 LECZNICTWO UZDROWISKOWE (UZD) ISO 9001 (dla zakresów 1-10) 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub ISO 27001 (dla zakresów 1-10) + ISO 2200 (dla zakresów 1-9) 1 + 2 5
Tabela Nr 18 RATOWNICTWO MEDYCZNE (RTM) ISO 9001 (dla zakresów 1-8) 2 brak 0 2
Tabela Nr 19 LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA  TRYBIE STACJONARNYM ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 2 4
Tabela Nr 20 LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 2 4
Tabela Nr 21 LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 2 4
Tabela Nr 22 LECZENIE SZPITALNE - TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 2 4
Tabela Nr 23 LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) ISO 9001 2 ISO 14001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 lub ISO 27001 lub ISO 22000 2 4

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Konsultanci KaISO szybko i sprawnie wdrożą w Państwa placówce wybrane systemy ISO,  przygotują do procesu certyfikacji i pomogą w wyborze odpowiedniej jednostki certyfikującej.


 

Wiele podmiotów medycznych już nam zaufało. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami!