„Oprócz wyższego wykształcenia, dobrze byłoby posiadać jakieś średnie wyobrażenie i co najmniej podstawowe wychowanie.”
Andrzej Grabowski
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencja emocjonalna
Temat szkolenia:
Inteligencja emocjonalna

Kod szkolenia:

IE

Liczba dni:

1

Liczba godzin:

8

Co to jest inteligencja?
Zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

Daniel Goleman (popularyzator pojęcia inteligencji emocjonalnej) optymistycznie założył, że 80% sukcesu życiowego (w tym również zawodowego) zależy od naszych zdolności emocjonalnych. Nawet jeśli założenie to jest zbyt optymistyczne, to niewątpliwie emocje mają zasadnicze znaczenie dla naszych relacji interpersonalnych. Są bazową kompetencją wpływającą na komunikację, asertywność, efektywność zarządzania ludźmi i wiele innych. Emocje są informacją, to dane dotyczące nas samych i świata zewnętrznego. Pojawiają się w wyniku zaistnienia określonego czynnika (zarejestrowania zmiany w otoczeniu), który jest dla nas ważny, motywują i prowadzą do sukcesu; mogą nas też blokować, jeśli nie wiemy, jak spożytkować ich siłę.

Współcześnie uważa się, że emocje niosą informację przede wszystkim na temat ludzi, sytuacji społecznych i wzajemnych relacji międzyludzkich. Większa świadomość wpływu emocji na zachowanie oraz umiejętność regulacji różnych stanów afektywnych nie tylko poprawiają tzw. dobrostan, ale również wpływają na poprawę relacji z ludźmi. Między innymi dzięki temu tworzy się klimat organizacyjny, sprzyjający efektywnej pracy.

Podstawowym celem szkolenia jest pogłębienie rozumienia wpływu emocji na relacje interpersonalne oraz wypracowanie sposobów zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi. Cel ten wydaje się szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, gdzie stanowiska pracy są wysoce zagrożone wypaleniem zawodowym. Wysoka inteligencja emocjonalna, którą można rozwijać, jest czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu.

Plan szkolenia:

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

ETAP I – przeprowadzenie przed szkoleniem przez Trenera w bezpośredniej korespondencji e-mailowej z uczestnikami szkolenia testów z Inteligencji emocjonalnej (niezbędne przekazanie indywidualnych e-maili do uczestników szkolenia).

Wartości takiego etapu:

 1. Posiadanie indywidualnej diagnozy obszarów rozwojowych, czyli tych aspektów inteligencji emocjonalnej (a jest ich kilka) w których uczestnicy mają przewagę i takich, nad którymi warto popracować.
 2. Już przed szkoleniem uczestnicy będą wiedzieć co to jest Inteligencja emocjonalna, ponieważ zadania testowe dotyczą sytuacji, w których trzeba się nią wykazać.
 3. Uczestnicy szkolenia będą bardziej zmotywowani, gdyż trudno być obojętnym na takie sytuacje.
 4. Bez takiej wiedzy szkolenie będzie mniej wartościowe i bardzo „sztampowe”, ponieważ Trener nie będzie wiedział, co jest uczestnikom najbardziej potrzebne (to tak, jak gdyby ktoś chciał recepty od lekarza bez badań diagnostycznych – można, ale nie jest to zbyt profesjonalne i wartościowe).
 5. Test jest unikalnym dodatkiem do szkolenia, które powoduje, że wyróżnia się ono na tle innych.

ETAP II – przeprowadzenie szkolenia przez Trenera na podstawie posiadanych wyników z testów zgodnie z planem:

Godzina Temat
08:00÷08:20 Powitanie - wprowadzenie
Moduł I:09:15÷10:30 Wprowadzenie, zarys tematyki szkolenia, wstępne ćwiczenia grupowe (poznanie się, integracja). Odniesienie do celów szkolenia.
Rola emocji w życiu człowieka – ćwiczenie.
Podstawowe pojęcia: emocje, uczucie, afekt, nastrój, sentyment – ćwiczenie.
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
Moduł II:10:45÷13:00 Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej (z zachowaniem poufności) – analiza przykładowych zadań testowych.Omówienie koncepcji inteligencji emocjonalnej Mayera, Saloveya i Caruso, będącej podstawą testu i bazą do treningu inteligencji emocjonalnej.
13:00÷13:30 Obiad
Moduł III:13:00÷14:30 Wymiar 1 - percepcja emocji: detekcja emocji (na twarzy, w tonie głosu, w postawie ciała) – ćwiczenie.Wymiar 2 - rozumienie emocji: rozumienie roli i korzyści płynących z pozytywnych i negatywnych uczuć; reinterpretacja negatywnych stanów emocjonalnych, empatia.
Moduł IV:14:30÷15:50 Wymiar 3 – wspomaganie emocjonalne: hamowanie negatywnego wpływu emocji i stymulowanie pozytywnego wpływu emocji na działanie.Wymiar 4 – zarządzanie emocjami: regulacja negatywnych stanów emocjonalnych u siebie i innych.
15:50÷16:00 Zakończenie - wręczenie zaświadczeń
Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności miękkich w zakresie komunikowania się z innymi, poprzez:

 • rozwój umiejętności rozpoznawania i rozumienia emocji własnych i innych osób,
 • zarządzanie emocjami swoimi i innych osób,
 • wykorzystanie energii, jaką dają emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne,
 • wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi (swoimi i innych) w sytuacji zmian,
 • rozróżnienie i rozpoznanie u siebie przekonań wspierających i ograniczających.
Korzyści dla Państwa:
 • każdy uczestnik otrzyma w dniu szkolenia w kopercie indywidualny wynik testu z inteligencji emocjonalnej,
 • zidentyfikowane obszary w którcych uczestnik szkolenia ma przewagę nad innymi współpracownikami,
 • zidentyfikowane obszary nad którymi uczestnik powinien popracować,
 • uczestnik szkolenia będzie bardziej zmotywowany do dalszej pracy,
 • posiadanie wiedzy w zakresie rozumienia, wspomagania i zarządzania emocjami.

Data

szkolenia:

Miejsce

szkolenia:

Cena netto w [zł]:
on-line bez noclegu z noclegiem
22.02.2024 Kraków 700 800 1 000
25.04.2024 Poznań
13.06.2024 Zakopane
08.08.2024 Szczecin
03.10.2024 Kraków
19.12.2024 Katowice
W cenę szkolenia wliczone są:
 • poczęstunki w przerwach na kawę,
 • obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z nami
Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie  karty zgłoszenia udziału w szkoleniu
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu