"Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców."
Nikola Tesla
 
 
 
 
 
 
 
ISO 50001

System Zarządzania Energią (SZE)

Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę PN-EN ISO 50001:2018-09 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania i wytyczne stosowania” wydanej dnia: 21.08.2018. Jest to drugie wydanie tej normy, jej pierwsze wydanie było w 2012 roku.
Drugie wydanie obejmuje między innymi dostosowanie wymagań normy do struktury według Anexu SL jak inne standardy oparte na kontekście organizacji.
Główne zmiany to:

 • zapewnienie zgodności z innymi standardami ISO,
 • modyfikacja i nowe terminologie dostosowane do podejścia kontekstowego,
 • jeszcze większy nacisk na rolę najwyższego kierownictwa - przywództwo,
 • jeszcze większy nacisk na poprawę wyniku energetycznego,
 • wyjaśnienie dotyczące wyłączeń rodzajów energii.

System Zarządzania Energią według ISO 50001 wzorowany jest na Systemie Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001 oraz zasadzie ciągłego doskonalenia (PDCA).

Podstawowym zadaniem systemu jest poprawa efektywności energetycznej (uwzględniającej również efekty ekonomiczne) poprzez m.in. wprowadzenie polityki energetycznej, identyfikację aspektów energetycznych, identyfikację wymagań prawnych i innych, identyfikację obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Norma wymaga zaangażowania wszystkich służb a zwłaszcza najwyższego kierownictwa - przywództwa.

Najważniejsza kwestia to ustalenie energetycznych linii bazowych, wykonanie przeglądu energetycznego oraz określenie wskaźników wyniku energetycznego (WWE).

Model Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018

Wymagania normy ISO 50001 jak wiele w grupie ISO może wdrożyć i stosować każda organizacja niezależnie od wielkości, branży, lokalizacji i rodzaju zużywania energii. Nie jest wymagane wdrożenie innych systemów zarządzania ale jeśli organizacja stosuje już inne standardy ISO sugeruje się ich "zintegrowanie". System Zarządzania Energią jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub jeśli musimy sprostać wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia: 20 maja 2016 roku, która weszła w życie 01.10.2016 roku przedsiębiorstwa duże (zatrudniające powyżej 250 osób lub lub realizujące obrót powyżej 50 mln euro lub posiadające sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z lat obrotowych powyżej 43 mln euro) miały 12 miesięcy tj. do końca września 2017 roku na podjęcie działań w zakresie efektywności energetycznej tj. wykonanie audytu energetycznego i jego cykliczne powtarzanie co 4 lata.

Z obowiazku tego zwolnione są przedsiębiorstwa duże, które wdrożyły System Zarządzania Energią ISO 50001 lub System Zarządzania Środowiskowego, o których mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Efektywność energetyczną możemy uzyskać między innymi poprzez:
 • stosowanie energii odnawialnych,
 • wykorzystanie kogeneracji (odzysk i wykorzystywanie ciepła z procesów produkcyjnych),
 • mechanizmy izolowania pary,
 • systematyczne konserwacje i modernizację stosowanej infrastruktury,
 • stosowanie urządzeń o zmiennej prędkości obrotowej - falowniki,
 • odpowiednio zwymiarowane i dobrane urządzenia,
 • stosowanie rozwiązań regulujących - automatyki.
Korzyści z wdrożenia ISO 50001:
 • redukuje koszty poprzez poprawę efektywności wykorzystywania energii,
 • usprawnia zarządzanie energią,
 • zmniejsza niekorzystne oddziaływanie organizacji na środowisko,
 • zmniejsza emisję gazów cieplarnianych,
 • zapewnia zgodność organizacji z wymaganiami prawnymi,
 • podnosi wiarygodność organizacji wobec stron zainteresowanych,
 • poprzez regularne audity umożliwia szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone zużycie energii,
 • stawia organizację wśród czołówki firm dbających o środowisko naturalne.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu