"Jakość to coś co zadowala, a nawet zachwyca klientów."
William Deming
 
 
 
 
 
 
 
ISO 9001
System Zarządzania Jakością (SZJ)
Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”. Norma wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w I-wersji w 1994 roku (wtedy z ukierunkowaniem na wymagania zapewnienia jakości wyrobu dla zakładów produkcyjnych) i gruntownie przemodelowana w 2000 roku do wersji EN ISO 9001:2000, zmieniona kosmetycznie do wersji EN ISO 9001:2008 dnia: 15.11.2008 roku i gruntownie przemodelowana do wersji PN-EN ISO 9001:2015. Aktualna norma zbudowana jest w układzie 10 rozdziałów. Najważniejsze jej wymagania to:
 • zrozumienie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych,
 • określenie granic i możliwości zastosowania zakresu systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzenie szacowania ryzyka wokół istotnych czynników mających wpływ na jakość,
 • zarządzanie procesami,
 • przywództwo najwyższego kierownictwa,
 • zaprojektowanie, wdrożenie i nadzorowanie 24 udokumentowanych informacji,
 • nacisk na ciągłe doskonalenie.

Wymagania normy ISO 9001 można stosować w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości i profilu działania, ponieważ dotyczy nie tylko zapewnienia jakości wyrobu ale systemu zarządzania jakością w organizacji. Różnice są kolosalne. Zapewnienie jakości dotyczy parametrów produkowanych wyrobów. System zarządzania jakością wymaga nie tylko zapewnienia jakości ale również zarządzania zakładem w sposób usystematyzowany zgodnie z 7 zasadami zarządzania jakością i wymaganiami normy ISO 9001 z naciskiem na przywództwo i ciągłe doskonalenie. Norma ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów i usług przy stosowaniu podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca nadzorowanie wszystkich określonych procesów organizacji (gdzie procesami są: zakupy, sprzedaż, magazynowanie, produkcja, rekrutacja, szkolenia pracowników, komunikacja wewnętrzna itd.) zgodnie z kołem Deminga PDCA.

Model Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 

Norma ISO 9001 składa się z dziesięciu rozdziałów, z czego rozdziały od 4 do 10 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu wydawanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dopuszcza się wyłączenia pewnych wymagań, które nie mają wpływu na zdolność organizacji do dostarczenia wyrobu zgodnego z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów. Jeśli organizacja wyłącza takie wymagania powinna uzasadnić dlaczego dokonała wyłączenia.

Wszystkie wymagania normy są szczegółowo opisane i uwzględniają siedem zasad zarządzania jakościa:
 1. Orientacja na klienta: Podstawowy cel każdej organizacji to spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Organizacja osiąga swój sukces kiedy klienci i wszystkie zainteresowane strony mają do niej zaufanie.
 2. Przywództwo: Kierownicy wszystkich szczebli w organizacji powinni ustanawiać cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległego personelu aby pracownicy byli zaangażowani w osiąganie założonych celów.
 3. Zaangażowanie ludzi: Aby skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, ważne jest zaangażowanie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach. Ważnym jest aby zachęcać do zaangażowania między innymi poprzez identyfikowanie i rozwój kompetencji, właściwe dobieranie personelu do danego stanowiska, analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
 4. Podejście procesowe: Przewidywane wyniki osiągane są efektywniej jeśli zarządzanie organizacją oparte jest na procesach. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami.
 5. Ciągłe doskonalenie: Organizacje zarządzane w sposób ciągły kładą nacisk na doskonalenie. Doskonalenie powinno obejmować warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikować szanse i możliwości jakie są przed organizacją.
 6. Podejmowanie decyzji oparte na dowodach: Podejmowanie decyzji może być procesem złożonym i zawsze może nieść za sobą pewne wątpliwości, dlatego ważne jest aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów. Ważne jest aby rozumieć zależność przyczyny i skutku. Stan faktyczny, dowody i analizy danych prowadzą do większego obiektywizmu i pewności w podejmowaniu decyzji.
 7. Wzajemne korzyści w stosunkach z zainteresowanymi stronami: Dla trwałego sukcesu organizacja powinna dbać o dobre relacje z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów, zachęcanie do ulepszeń jest bardzo ważne w stosunkach z zainteresowanymi stronami.
Korzyści z wdrożenia ISO 9001:
 • poprzez analizę kontekstu organizacji i stron zainteresowanych oraz szacowanie ryzyka System Zarządzania Jakością daje wiedzę na temat zagrożeń dla organizacji,
 • poprzez podejmowanie działań do zidentyfikowanych ryzyk System Zarządzania Jakością „doszczelnia” błędy w organizacji,
 • poprzez analizę szans przed którymi stoi organizacja i podjęcie stosownych działań System Zarządzania Jakością stawia na czele wśród konkurencji,
 • zwiększa wydajność pracy poprzez wyznaczanie poszczególnym pracownikom ich zadań, celów oraz odpowiedzialności,
 • redukuje koszty poprzez zwiększoną produktywność oraz łatwiejsze i szybsze zidentyfikowanie wad wyrobów i/lub usług,
 • eliminuje zbędna pracę,
 • zmniejsza liczbę reklamacji,
 • eliminuje marnotrawność w procesach głównych,
 • daje wiedzę na temat poziomu zadowolenia Państwa klientów.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu