"Wpatrz się głeboko, głeboko w przyrodę a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz..."
Albert Einstein
 
 
 
 
 
 
 
ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)

Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę ISO 14001. System Zarządzania Środowiskowego stosowany w ekozarządzaniu ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Obejmuje zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko tj. między innymi nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami, odpadami przemysłowymi i zużyciem energii. Aktualna norma ISO 14001:2015 kładzie duży nacisk na kontekst organizacji tj. czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych w zakresie środowiskowym.

Norma wymaga wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001 jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. koła Deminga.

Model Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015
Podstawowym kryterium na którym opiera się działania w zakresie SZŚ jest:
 • identyfikacja i zrozumienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
 • identyfikacja i zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych,
 • szacowanie ryzyka w oparciu zidentyfikowane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne organizacji,
 • identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • określenie metodologii i wybór aspektów znaczących,
 • określenie celów i planowania środowiskowego.
Wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZŚ w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS (Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu). Jest to System Zarządzania Środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i urzędy) a głównym jego założeniem jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.
Korzyści z wdrożenia ISO 14001:
 • System Zarządzania Środowiskowego daje informacje jaki wpływ wywiera firma na środowisko naturalne,
 • przynosi oszczędności związane ze zwiększeniem efektywności i produktywności poprzez minimalizację odpadów oraz optymalne wykorzystanie energii,
 • daje informacje o efektywności energetycznej,
 • daje informacje w jakim zakresie spełniono wymagania przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
 • podnosi wiarygodność funkcjonowania organizacji wobec uczestników środowiska tj. stron zainteresowanych (pracowników, klientów, kontrahentów, urzędników),
 • eliminuje potencjalne zagrożenia związane z karami środowiskowymi.
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu