„Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.”
Alfred Hitchcock
 
 
 
 
 
 
 
 
Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a ISO 45001

Norma OHSAS 18001 po raz pierwszy pojawiła się w 1999 roku jako specyfikacja opracowana przez szereg znanych organizacji, w tym jednostek certyfikacyjnych - BSI, BVC, DNV, LRQA, SFS, SGS.

Proszę szczególnie zwrócić uwagę, że są to jednostki pochodzenia – angielskiego.

Do dzisiaj cała Europa uważa, że Wielka Brytania ma najwyższe oczekiwania w stosunku do bezpiecznego wykonywania pracy i właściwego środowiska pracy.

Opracowanie OHSAS pod przewodnictwem BSI było odpowiedzią na wielokrotne prośby ze strony rynku o ujednolicenie standardów w dziedzinie normalizacji systemów zarządzania BHP.

W kilka miesięcy po ukazaniu się normy OHSAS 18001, Polski Komitet Normalizacyjny wydał normę PN-N-18001 mimo, iż zdecydowana większość krajów wycofała swoje standardy w zakresie normalizacji systemów zarządzania BHP. Znaczna większość Europy ustaliła, że do czasu wydania normy międzynarodowej ISO 18001 (bo taka wtedy była planowana, ostatecznie wydana w 2018 roku w formie ISO 45001), obowiązywać będzie OHSAS 18001.

OHSAS 18001 tak dobrze się przyjął i był praktykowany, że w roku 2007 został zmodyfikowany i dostosowany do innych istniejących już wtedy na rynku norm ISO 9001 oraz ISO 14001.

Zmodyfikowana w 2004 roku norma PN-N-18001 przez Polski Komitet Normalizacyjny została ostatecznie wycofana  w 2018 z dniem wydania normy ISO 45001:2018.

OHSAS 18001:2007 jest obecnie w okresie przejściowym i obowiązuje do marca 2021. Po tym okresie jedynym międzynarodowym standardem dotyczącym Systemu Zarządzania BHP będzie ISO 45001.

Firmy, które posiadają obecnie certyfikat na OHSAS 18001 mają niewiele czasu aby dostosować swoje Systemy Zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

Ciągle obowiązujące normy OHSAS 18001 oraz ISO 45001 mają zastosowanie dla każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności z naciskiem na poprawę warunków BHP. W każdej organizacji mamy do czynienia z warunkami BHP, począwszy od oceny ryzyka na stanowisku pracy, poprzez badania lekarskie, instrukcje BHP, instrukcje stanowiskowe, wyposażanie pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej aż do zarządzania dokumentacją wypadkową i podejmowaniem działań trwale eliminujących występujące niezgodności.

Podstawowa różnica pomiędzy tymi normami wynika z tego, że OHSAS 18001 kładzie nacisk na zarządzanie BHP poprzez analizę ryzyk na stanowiskach pracy w organizacji a ISO 45001 kładzie nacisk na zarządzanie BHP poprzez analizę ryzyk i szans wokół całej organizacji tj. jej kontekstu obejmującego czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych.

Główne różnice pomiędzy OHSAS 18001 a ISO 45001:
 1. Nowa struktura oparta o Aneks SL: Struktura składająca się z 10 rozdziałów. Nowy standard ISO 45001 pozwalający na pełną i łatwą integrację z takimi normami jak ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015.
 2. Orientacja na procesy: Podejście oparte o orientację na procesy a nie jak było do tej pory na procedury.
 3. Kontekst organizacji: Zapewnia lepsze zrozumienie otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja i jej system BHP.
 4. Zainteresowane strony: Szczegółowa analiza potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron (takich jak: dostawcy, podwykonawcy, pracownicy) i w następstwie podjęcie decyzji, czy należy zająć się nimi w ramach systemu BHP.
 5. Analiza ryzyka i szans: Nowe podejście do systemów zarządzania oparte o analizę ryzyka i szans. Obejmuje ryzyka i szanse związane z systemem zarządzania oraz ryzyka związane z BHP i możliwościami w zakresie BHP.
 6. Udokumentowane informacje: Termin „udokumentowane informacje” zastępuje dokumenty nadzorowane i zapisy.
 7. Działania operacyjne: Bardziej szczegółowe wymagania odnoszące się do miejsc pracy, w których działają różne firmy, hierarchii kontroli, zarządzania zmianami, outsourcingu, zamówień i wykonawców.
 8. Ocena zgodności: Bardziej szczegółowe wymagania dotyczące procesu oceny, w tym utrzymania wiedzy i zrozumienia jej statusu zgodności.
 9. Przegląd zarządzania: Bardziej szczegółowe wymagania odnośnie danych wejściowych oraz wyników przeglądu.
 10. Działania zapobiegawcze: Zastąpione przez analizę ryzyka.

Warto zaglądnąć do jednej i drugiej normy (z pewnością do tej najnowszej ISO 45001). Nasze spostrzeżenia są oczywiste:

 1. OHSAS 18001 wymaga 9 procedur w tym udokumentowanych procedur sterowania operacyjnego.
 2. OHSAS 18001 wymaga 6 udokumentowanych zapisów.
 3. ISO 45001:2018 wymaga ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania aż 15 procesów.
 4. ISO 45001:2018 wymaga utrzymywania i przechowywania 15 udokumentowanych informacji.

Już w samej ilości widać różnice!

Szczegółowe różnice w tym jak wdrożyć lub dostosować obecny System Zarządzania BHP według OHSAS 18001 do nowej normy ISO 45001:2018 omawiamy na naszym szkoleniu:

https://www.kaiso.pl/przejscie-z-ohsas-18001-do-iso-45001-2018  

"KaISO" Kazimierz Bujas, styczeń 2020
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu