"Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem."
Cyceron
 
 
 
 
 
 
 
wdrażanie
Proponujemy Państwu zintegrowany projekt wdrożeniowy obejmujący program szkoleń i doradztwa, ocenę istniejącego systemu oraz stworzenie nowego dostosowanego do celów i potrzeb Państwa organizacji. Takie podejście ma na uwadze analizę otoczenia organizacji pod kątem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, analizę ryzyk i szans, zidentyfikowanie funkcjonujących w firmie procesów i ich wzajemnego oddziaływania, określenie zakresu i granic systemu oraz wdrożenie wymaganych udokumentowanych informacji. Główny nacisk kładziemy na Przywództwo w sferze szeroko pojętego zarządzania firmą pod kątem jakości, środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji oraz efektywności energetycznej. Ważnym elementem jest również świadomość i zaanagażowanie każdego pracownika, w tym zgłaszanie wszelkich ryzyk, szans i możliwości doskonalenia procesów. Podczas doradztwa zwracamy uwagę na stworzenie przejrzystej struktury organizacyjnej umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem.
Proponowana przez nas metoda współpracy opiera się na bezpośrednim doradztwie naszego Konsultanta z powołanym przez Państwa Zespołem wybranego systemu ISO. W skład takiego Zespołu najczęściej wchodzą osoby z różnych działów firmy, które po zakończonym procesie wdrażania wybranego systemu ISO będą go utrzymywać poprzez systematyczne audity wewnętrzne, przegląd zarządzania i podejmowanie działań doskonalących.
W trakcie realizacji każdego etapu wdrażania systemu ISO nasz Konsultant monitoruje postęp i terminowość prac oraz sporządza raporty. Pomagamy wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na Państwa życzenie bierzemy udział podczas auditu certyfikującego.
Płatności za doradztwo na podstawie faktur VAT wystawianych w cyklach po każdym kolejno zamkniętym etapie wdrażania wybranego systemu ISO z terminem płatności 14-dni.


Nasza oferta obejmuje sześć etapów wdrażania wybranego systemu ISO:

ETAP I - SZKOLENIA:
 • szkolenie dla Kadry Kierowniczej z przywództwa i wymagań wdrażanego systemu ISO,
 • szkolenie dla Kadry Technicznej - pracowników z wymagań wdrażanego systemu ISO,
 • szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych wdrażanego systemu ISO (omówienie technik auditorskich według ISO 19011, warsztaty),
 • szkolenie dla osób którym delegowano wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania ISO (Pełnomocników wdrażanego systemu ISO).
ETAP II - ANALIZA SYSTEMU:
 • analiza istniejącego systemu zarządzania ISO - audit zerowy,
 • określenie Polityki wdrażanego systemu zarządzania ISO,
 • określenie zakresu i granic systemu zarządzania ISO,
 • identyfikacja i określenie procesów oraz sporządzenie mapy ich zależności,
 • analiza poszczególnych określonych procesów pod kątem opracowania i wdrożenia udokumentowanych informacji,
 • analiza otoczenia organizacji - kontekstu w tym czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
 • określenie ryzyk i szans oraz planowania w zakresie osiągania założonych celów.
ETAP III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - UDOKUMENTOWANYCH INFORMACJI:
 • opracowanie niezbędnych udokumentowanych informacji (opis procesów, wejść, wyjść, zależności, zakres systemu, role, nadzorowanie zasobów, działania operacyjne, nadzorowanie systemu, procedury, formularze i instrukcje),
 • określenie metod nadzorowania udokumentowanych informacji.
ETAP IV - WDROŻENIE SYSTEMU ISO:
 • budowa struktury organizacyjnej (określenie ról, zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla stanowisk),
 • wdrożenie opracowanej dokumentacji - udokumentowanych informacji,
 • bieżąca weryfikacja systemu.
ETAP V - AUDITY WEWNĘTRZNE:
 • zaplanowanie auditów wewnętrznych,
 • weryfikacja wdrożenia systemu ISO poprzez audity wewnętrzne,
 • wdrożenie działań korygujących i doskonalących.
ETAP VI - PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI:
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia przeglądu zarządzania,
 • przeprowadzenie auditu przedcertyfikującego,
 • doradztwo w zakresie zgłoszenia do jednostki certyfikującej,
 • podjęcie działań korygujących i doskonalących do ewentualnych niezgodności wynikających z auditu certyfikującego.

Mapowanie przebiegu procesu w ramach wdrażania ISO - przykłady:

Zalety i korzyści z ISO
5 etapów wdrażania ISO
Zalety i korzyści z ISO
5 etapów wdrażania ISO

Przykładowe korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością:

 1. Poprzez analizę kontekstu określenie ryzyk i szans dla organizacji.
 2. Wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej.
 3. Uregulowanie granic, zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
 4. Uporządkowanie zarządzania procesami (z podziałem na procesy główne, zarządcze i pomocnicze).
 5. Efektywniejsze zarządzanie poprzez zoptymalizowane procesy (eliminacja tzw. „wąskich gardeł”).
 6. Utożsamianie się pracowników z wynikami organizacji (zwiększenie motywacji i świadomości oraz atmosfery pracy).
 7. Poprawa komunikacji wewnętrznej.
 8. Usuwanie problemów – niezgodności przy pomocy auditów wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Mniej sporów jakościowych z dostawcami.
 10. Skuteczniejsze nadzorowanie wyrobu niezgodnego. 
 11. Redukcja kosztów.
 12. Przewaga nad konkurencją.
 13. Większa wiarygodność na rynku.
 14. Uznanie klientów i wzrost ich zaufania.
 15. Mniej reklamacji.
 16. Posiadanie wiedzy na temat zadowolenia klientów.
 17. Mniej kontroli zewnętrznych.
 18. Sprawniejsze wdrożenie nowych projektów – usług.
 19. Być może „niezbędnik” do kontraktu.
 20. Zwiększenie bezpieczeństwa dla kontrahentów odwiedzających Państwa zakład.
 21. Sprawniejsza komunikacja z klientem.
Zalety i korzyści z ISO
5 etapów wdrażania ISO
Czas wdrożenia ISO
Koszty wdrożenia i certyfikacji ISO

Udokumentowane informacje wymagane przez normy ISO:

 • zastępują poprzednią nazwę tj. dokument i zapis,
 • powinny określać jak wykonywać daną czynność, operację ale również stanowić dowód na ich wykonanie,
 • nie muszą być skomplikowane,
 • mogą być w dowolnej wersji (napisane, w wersji elektronicznej, w formie grafu, nagrane itp),
 • mogą być w jednym dokumencie,
 • mogą być zawarte w Księdze Jakości (jeśli jest wdrażana),
 • nie powinny być "zdublowane" np. w wersji pisanej i graficznej,
 • powinny być nadzorowane.
Procedura szkoleń
Procedura Auditów Wewnętrznych
W celu opracowania szczegółowej oferty na wdrożenie wybranego przez Państwa systemu prosimy o kontakt z nami  lub złożenie zapytania ofertowego
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu