„Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.”
Alfred Hitchcock
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagania normy ISO 45001
Temat szkolenia:
Wymagania normy ISO 45001:2018

Kod szkolenia:

BHP

Liczba dni:

1

Liczba godzin:

8

Międzynarodowa norma ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018.

Wykonywanie pracy przez człowieka zawsze wiąże się z ryzykiem zaistnienia wypadku. W niektórych branżach ryzyko to jest szczególnie duże (górnictwo, przemysł chemiczny, górnictwo czy hutnictwo), w innych ograniczone, nigdy jednak nie udaje się go całkowicie wyeliminować. Narzędziem do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracowników może być norma ISO 45001. Podczas szkolenia omówione będą szczegółowo wymagania tej normy z naciskiem na kontekst organizacji, określanie ryzyk i szans oraz zainteresowane strony.

Wymagania ISO 45001 można wykorzystać w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP pod nadzorem organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

ISO 45001 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenia o zgodności z tym dokumentem są realizowane pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do Systemu Zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wykluczenia.

Plan szkolenia:
Godzina Temat
08:00÷08:20 Powitanie - wprowadzenie
08:20÷08:30 Wprowadzenie do BHP
08:30÷09:00 Podstawowe prawodawstwo w zakresie BHP
09:00÷09:30 Rozdział 3: Terminy i definicje
09:30÷10:00 Rozdział 4: Kontekst organizacji
10:00÷10:30 Warsztat 1: Identyfikacja kontekstu: Potrzeby i oczekiwania pracowników oraz stron zainteresowanych
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷11:00 Rozdział 5: Przywództwo i udział pracowników
10:45÷11:00 Rozdział 6: Planowanie
11:00÷11:30 Warsztat 2: Identyfikacja kontekstu: Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, ryzyka i szanse
11:30÷11:45 Rozdział 7: Wsparcie
11:45÷12:15 Rozdział 8: Działania operacyjne
12:15÷12:30 Rozdział 9: Ocena efektów działalności
12:30÷13:00 Rozdział 10: Doskonalenie
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷14:30 Warsztat 3: Wymagania ISO 45001:2018 + przykłady dowodów na spełnienie wymagań
14:30÷15:00 Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP
15:00÷15:50 Warsztat 4: Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka w zakresie BHP
15:50÷16:00 Zakończenie - wręczenie zaświadczeń
Dla kogo:
 • personel odpowiedzialny za wdrożenie Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001,
 • personel odpowiedzialny za BHP i środowisko pracy,
 • przedstawiciele kierownictwa delegowani do utrzymywania Systemu Zarządzania BHP,
 • personel odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Zarządzania BHP,
 • personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu i bezpieczeństwo eksploatacji zakładu,
 • Właściciele / Liderzy kierujący poszczególnymi procesami i nadzorujący prace podwładnych pracowników.
Korzyści dla Państwa:
 • przeszkolony personel posiadający wiedzę jak skutecznie wdrożyć i utrzymywać System Zarządzania BHP według ISO 45001,
 • przeszkolone Kierownictwo posiadające wiedzę jak bezpiecznie zarządzać pracą podległych pracowników,
 • przeszkolony personel utrzymania ruchu i nadzorujący infrastrukturę w zakładzie posiadający wiedzę co musi być w ramach bezpiecznej eskploatacji,
 • wyższa świadomość w zakresie BHP,
 • posiadanie wiedzy jak zidentyfikować i oszacować ryzyko w zakładzie,
 • możliwości właściwego przygotowania się do certyfikacji na zgodność z ISO 45001.

Data

szkolenia:

Miejsce

szkolenia:

Cena netto [zł]:
 on-line bez noclegu z noclegiem
20.02.2024 Kraków 700 800 1 000
23.04.2024 Poznań
25.06.2024 Zakopane
06.08.2024 Szczecin
01.10.2024 Kraków
17.12.2024 Katowice
W cenę szkolenia wliczone są:
 • poczęstunki w przerwach na kawę,
 • obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z nami
Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie  karty zgłoszenia udziału w szkoleniu
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu