"Budujemy samochody, których nikt nie potrzebuje, ale każdy chce mieć."
Ferry Porsche
 
 
 
 
 
 
 
 
VDA 6.5 Audit Wyrobu
Temat szkolenia:
VDA 6.5 Audit Wyrobu

Kod szkolenia:

VDA 6.5

Liczba dni:

1

Liczba godzin:

8

 

Standard VDA 6.5 Audit Wyrobu, to obowiązkowe wymaganie dla dostawców części samochodowych dla klientów z rynku niemieckiego, takich jak VW, BMW czy Daimler. Standard określa podejście VDA do auditowania wyrobu jako narzędzia dla niezależnej oceny wyrobów z punktu widzenia wymagań klienta oraz w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem sytu­acji związanych z odpowiedzialnością za wyrób i za wady fizyczne. Zadaniem auditu wyrobu nie jest wyłącznie zapewnienie jakości, lecz również uzyskanie dowodów zgodności oraz ciągłego doskonalenia.

Szkolenie przedstawia zasady i metody przeprowadzania auditu wyrobu. Uczestnicy dowiadują się jak prowadzić audity w oparciu o wymagania podręcznika VDA 6.5, wydanie III z marca 2020. Podczas szkolenia omówione są zasady, przykłady, typowe interpretacje i dobre praktyki. Wykład zawiera elementy warsztatów w grupach, podczas których uczestnicy nabywają praktyki w planowaniu auditów i sporządzaniu dokumentacji z auditów wyrobu.

Plan szkolenia:
Godzina Temat
08:00÷08:20 Powitanie - wprowadzenie
08:20÷09:00 Audity wyrobu a audity procesów i systemu - podobieństwa i różnice
09:00÷09:30 Kryteria wymagań do auditowania w branży Automotive – kompetencje auditorów
09:30÷10:00 Program auditów wyrobu
10:00÷10:30 Plan auditu wyrobu
10:30÷10:45 Przerwa kawowa
10:45÷13:00 Przeprowadzanie auditu:
 • poinformowanie zaangażowanych obszarów,
 • pobieranie próbek z bieżącej produkcji,
 • identyfikacja części,
 • kontrola,
 • klasyfikacja niezgodności,
 • dokumentacja wyników auditu - sprawozdanie z auditu.
13:00÷13:30 Obiad
13:30÷14:30 Działania poauditowe:
 • działania korygujące,
 • działania natychmiastowe,
 • "feedback" - transfer wiedzy po audicie.
14:30÷15:30

Ćwiczenia z przeprowadzania auditów (planowanie, przeprowadzanie auditu, definiowanie niezgodności, wyniki i ocena auditu, działania poauditowe)

15:30÷15:50 Test sprawdzający
15:50÷16:00 Zakończenie - wręczenie certyfikatów
Dla kogo:
 • personel wdrażający i utrzymujący System Zarządzania Jakością w motoryzacji według IATF 16949,
 • kandydaci na Auditorów Wewnętrznych,
 • kandydaci na Auditorów wykonujących audity procesów i wyrobów,
 • Inżynierowie Jakości,
 • Szefowie Projektów wdrożeniowych,
 • Auditorzy Wewnętrzni ISO 9001 oraz IATF 16949 wykonujący audity systemu, procesów produkcyjnych i wyrobu,
 • Właściciele procesów mających wpływ na produkowane elementy dla motoryzacji,
 • Pracownicy Działów Jakości, odpowiedzialni za kontrolę jakości produkowanych wyrobów,
 • pracownicy odpowiedzialni za magazynowanie wyrobu, pakowanie i wysyłkę wyrobów,
 • pracownicy odpowiedzialni za zakupy i audity u dostawców.
Korzyści dla Państwa:
 • przeszkolony personel uprawniony do przeprowadzania auditów wewnętrznych i u odstawców,
 • wyższe kompetencje personelu odpowiedzialnego za produkcję, kontrolę jakości, pakowanie i transport wyrobów,
 • posiadanie wiedzy jak przeprowadzać audity wyrobu według wymagań klientów niemieckich w obszarze VDA,
 • posiadanie wiedzy o wymaganiach klientów niemieckich wymagajacych VDA.

Data

szkolenia:

Miejsce

szkolenia:

Cena netto w [zł]:
on-line bez noclegu z noclegiem
22.02.2024 Kraków 700 800 1 000
24.04.2024 Poznań
12.06.2024 Zakopane
07.08.2024 Szczecin
02.10.2024 Kraków
18.12.2024 Katowice
W cenę szkolenia wliczone są:
 • poczęstunki w przerwach na kawę,
 • obiad,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • dla opcji z noclegiem (1 nocleg oraz pełne wyżywienie).
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z nami
Zdecydowanych na szkolenie prosimy o nadesłanie  karty zgłoszenia udziału w szkoleniu
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu